Новини

Да благодарим на България, че имаме правата и свободата си на граждани

Monday, 22 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Това каза Главният мюфтия Мустафа Хаджи в Златоград, където се срещна с актива на джамийските настоятелства от област Смолян

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Днес в област Смолян има двама наместници районни мюфтии, единия от които е в Златоград, който миналата седмица бе домакин на среща на главния мюфтия на страната с актива на мюсюлманите от областта. Другият районен мюфтия е в гр. Девин, като и двете са разкрити и действат от октомври 2019. Мюсюлманските настоятелства пък са местните поделения на институцията, които се грижат за религиозния живот по места, а за религиозно-просветителската дейност работят имамите към всички храмове.

 

В Златоград районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов разясни структурата, дейността и собствеността на мюфтийството в областта. Най-ранния документ, с който в Смолянско разполагат за учрудена структура, е от 31 декември 1913 г. Към днешна дата настоятелствата към него са 122, броят на имамите е 65, джамиите – 98, а меджиди – 149. Освен районен мюфтия и двамата му наместници в Златоград и Девин, към административния апарат се числи още секретар на мюфтийството, експерт по недвижими имоти, експерт по религиозно образование, двама лектори, както и управител на къща за гости. Районният мюсюлмански съвет е от 12 души, който освен посочените длъжности, включва още учителя по ислям от Мадан и имамите от по-главните селищша в областта.

Според Дъбов, една от основните дейности в момента е установяването на собствеността на мюфтийството и сдобиването със съответните документи за нея. Причина за това е изгубените или похабени документи през годините на комунистическия режим. Така от 2013 г. до днес са изкарани над 100 нотариални акта за собственост върху имоти в Смолянско. От 2014 проект на смолянското мюфтийство е и събиране на дарения от мюсюлманите, чиято идея е всяко семейство да дарява месечно 1% от доходите си. През 2013 също така е направена първата копка на нова сграда на РМ-Смолян, открита тържествено от главния мюфтия през 2016 г. А закупаната от главно мюфтийство частна къща в Смолян е препроектирана през 2016 г. в къща за гости, която започва да действа с 14 легла от септември 2017 г. Образователни центрове към Районното мюфтийство действат към джамиите в Мадан и Рудозем, като курса за хафъзи към Мадан е единствен по рода си в страната. Образователна сграда за семинари и преквалификация на кадри се подготвя към джамията в Доспат. Освен това, две джамии в Мадан и една в Борино са реконструирани със средства по европейски програми. В областта действат 60 летни коран-курсове, посещавани от около 800 деца, а премет „Ислям” се преподава в общинските училища на Мадан и Рудозем. В проект е започването на изучаване на исляма и в селата Чепинци и Касъка. В проект за деца-сираци са заети окол 300 деца, от които 40 от района на смолянското мюфтийство.

От позицията на схващането, че преди да бъдем ходжи и имами, ние сме преди всичко хора, главният мюфтия призова присъстващите да преосмислят схващането си за полезността на живота, предвид неговата краткост, да преосмислим отношението си към другите хора. Дълго време се приемаше, че религията е ненужна, но се оказа, че в нерелигиозното общество спира развитието, започва да действа „законът на джунглата”. Затова като религиозни хора, ние трябва да превъзпитаме себе си - не може да се смяташ за религиозен, а да таиш омраза към други хора, омразата е признак на слабост. И още – според главния мюфтия религиозният човек е длъжен и има призванието да помага на всеки един човек в нужда, независимо от неговата религиозна  принадлежност. Религията е лично интимно чувство от съприкосновението на човека с всевишния. Но другата страна на религиозността е човещината – ако един човек е лишен от човещина, той не може да бъде религиозен.

Нашите родители не бяха богати с имане, но бяха богати духовно и нравствено. И ако трябва да преосмислим живота си, следва да се обърнем към нравствеността на нашите родители и тяхната доброта. Тогава ще има берекет в нашите къщи, в нашия живот. Никой не е умрял от глад и жажда, но факт е, че завистта и лакомията убиват същността на човека много по-видимо и ефикасно - първо човешката душа, а след това и самия човек. Затова максималните ни усилия нека са насочени към това – да покажем на обществото, че ние сме от тези, които искаме да живеем според това, в което вярваме. Т. е. добрината, която сме призвани да вършим, доброто отношение към хората; и от друга страна – да обновиш отношението към самия себе си и да благодариш на държавата, в която живееш, заради свободата на вероизповеданието, която имаш. Помним как по времето на комунизма бе немислимо да се съберем на едно място и да кажем какво мислим и в какво вярваме, да кажем кои сме. Затова да благодарим на България, че живеем свободно в демократично общество. Защото аз се гордея с това”, каза Мустафа Хаджи в Златоград.

 

(Бр. 6/2020 на „Златоградски вестник”)