Новини

Златоградските самодейци празнуват

Thursday, 11 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По традиция празника на художественото творчество е 1 март и тази година той бе отпразнуван от всички самодейци от общината. Читалищата от Златоград, с. Старцево, с. Ерма река  и с. Долен отбелязаха празника с богата концертна  програма в р-т „Александър” в Етнографския комплекс. ОНЧ ”Просвета-1908”-Златоград се включи с изпълненията на Гайдарски състав „Дельо войвода”,  ДПФ „Надежда”, Мъжка битова грипа, Младежка фолклорна група, ГСГП „Златен полъх”,  ТС „Акрани”, ДТС „Звънче”, Клуб „Първи на хорото”. За първи път се изяви и новата Младежка мъжка фолклорна група.

НЧ „Прогрес-1939” от с. Старцево участва в празничната програма с изпълненията на Смесена битова група, Школа по народно пеене  и Мъжка битова група, а НЧ „Орфей-1947” от с. Ерма река - с Женска битова група и новосъздадения  клуб „Хоро”.

Кукерите от с. Долен на НЧ „Искра-1997” изгониха злото и създадоха приповдигнато настроение. Много добре се представиха и децата от същото читалище - ТС „Искрици” и

ТС „Звездици”, както и Клуб хоро. Всички  самодейци показаха своите умения и това, което носят в сърцата си - желанието да съхраняват, изпълняват и обогатяват българския фолклор.                                                                                                                                                                 Зорка Хаджиева

 

(Бр. 5/2020 на „Златоградски вестник”)