Новини

Златоградската фирма "Некст Билд “ представи пред граждани и медии новия етап по реализацията на своя европроект

Friday, 05 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Представяне на резултатите по изпълнен проект с наслов „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД” се състоя на 5 юни в Златоград.

Събитието се проведе пред граждани и заинтересовани лица, в присъствие и на местни медии и бе ръководено от президента на фирмата Владимир Гюнелиев, който информира за безвъзмездната финансова помощ (№ BG16RFOР002–3.004-0010– С01), която фирмата получава по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

Договор за безвъзмездната финансова помощ на „Некст Билд” ЕООД, бе подписан на 27 ноември 2018 г. и през това време се проведоха редица обществени обсъждания, за да се запознае обществеността с подробности и значението на този проект за местната, а и за националната икономика въобще. На 5 юни беше един заключителен етап от представянето на разположена и вече действаща най-нова техника, благодарение на която нашият район на Родопите вече има нов бетонов център за производство с техника най-ново поколение.

Подробности за реализацията на проекта, постигнатите до сега резултати и източниците на финансиране, можете да прочетете в хартиеното издание в следващия брой на Златоградски вестник. ЗВ