Новини

Ще продължи рекламата за туризма в Златоград

Saturday, 30 May 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През февруари Консултативният съвет по туризъм в общината заяви в свой отчет за 2019 г., че категоризирани са били десет места за настаняване, от които осем са прекатегоризирани. Освен това, реализираните нощувки в общината са се повишили с 4596, спрямо 2018 г. Броят на заведенията за хранене и развлечения в общината са 12, от които три са нови. Постъпилите приходи в общината през 2019 г. от туристически данък са 16 188 лв.

В изпълнение на своята програма за развитието на туризма в Златоград през 2019 г. са изхарчени 15 360 лв., казват от КС и добавят, че за 2020 г. са набелязани нови мерки по организиране на събития с местно и национално значение, ще се изработват брошури, каталози, карти, филм, както и поддръжка на местната туристическа инфраструктура, ще вземат участие в каталози на български и международни туроператори, списания, туристически сайтове, ще се работи за развитие на спортен туризъм. Всичко това, за да остане туризмът водещ отрасъл в икономическото развитие на Златоград.

 

(Бр. 5/2020 на „Златоградски вестник”)