Новини

30 години Златоградски вестник : Като летопис на града от древността до наши дни

Saturday, 18 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Величко ПАЧИЛОВ

 

 

Днес честваме внушителните 30 години от издаването на първия брой на „Златоградски вестник”, който се появи на бял свят непосредствено след настъпилите обществено-политически промени в нашата страна на 10 ноември 1989 г. И неговата задача, както тогава я разбирах, а струва ми се така я разбираше и редакционния съвет на вестника, беше да отразява живота и да осведомява златоградската общественост за събитията, които са ставали и стават преди всичко в Златоград, окръга и изобщо в Родопите, както и да търси и публикува идеи, мнения и предложения за тяхното културно, икономическо и политическо развитие.

 

Доколко успешно вестникът се е справил с тази нелека и сложна задача, като спазва коректния и при това критичен и градивен тон, ще кажат читателите на вестника. Но непременно трябва да се отбележи, че истински подвиг е един такъв вестник да продължава да съществува и да се издава редовно толкова дълго в това трудно и пълно с политически и икономически превратности време. 

И това се дължи преди всичко и благодарение единствено и само на неговия създател и главен редактор Ефим Ушев, който всеотдайно, в продължение на всичките тези 30 години, съумяваше не само да списва и оформя вестника, но и да намира средства за неговото издаване и разпространяване.

По такъв начин Златоград се сдоби с вестник, който, освен всичко друго и което е много важно, се превърна и в летопис на града не само за времето през което съществува, но и от древността до наши дни. И то летопис, какъвто той е останал в спомените и съзнанието на златоградските и други автори с техните индивидуални гледни точки, пристрастия и оценки. Но освен това и също така, както е останал в историческите документи и другите писмени материали, свързани със Златоград, които бяха издирени или случайно открити, обработени и осмислени през това време.

При това непременно трябва да се отбележи, че най-голямото постижение на вестника, венец на неговото списване в културно-историческо отношение, е започналото с 25-годишнината на вестника и завършилото с неговата 30-годишнина, събиране и издаване в четири отделни обемисти тома на публикуваните в него краеведски и исторически материали за Златоград и селищата от бившата Златоградска околия, включително и тези, намиращи се сега в Гърция.

Така че поздравления по случай този славен юбилей би следвало да получи не само главният редактор, но и всички сътрудници и автори, които със своите разработки и материали са направили вестника интересен и необходим за неговите читатели и които са се постарали добросъвестно и отговорно да дадат своя принос за укрепване на българското и българския дух в Родопите.

И накрая, да пожелаем на г-н Ефим Ушев, а също така и на всички автори и сътрудници, които са подпомагали и подпомагат списването и издаването на вестника, здраве, сили и възможности, за да продължат още дълги години занапред издаването на славния „Златоградски вестник”.

 

(Бр. 2/2020 на „Златоградски вестник”)