Новини

Концесии за три находища на руда в Златоград взе местната фирма

Monday, 13 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Родопи Еко Проджектс“ ЕООД, собственост на „Минстрой холдинг“, е новият концесионер на участък „Мързян-север“ на находище „Мързян“.

Дружеството поема и находището „Шумачевски дол-Андроу“, както и участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“.

Това реши МС на заседанието си наскоро, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. И в трите находища се добиват оловно-цинкови руди. Участък „Мързян-север“ на находище „Мързян“, както и находището „Шумачевски дол-Андроу“, се намират на територията на община Златоград.

Концесиите за тях са предоставени през 2004 г. за срок от по 35 години на „Горубсо-Златоград“ АД. Участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“ също е разположено на територията на община Златоград. Концесията за него е предоставена през 2004 г. за 12 години на „Горубсо-Златоград“ АД, а през 2014 година срокът на предоставената концесия е продължен с още 15 години. С решението на Министерски съвет правата и задълженията по трите концесии се прехвърлят изцяло на „Родопи Еко Проджектс”. Условията по концесионните договори остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

 

(Бр. 2/2020 на „Златоградски вестник”)