Новини

Интервю ЗВ: Ще заложим на информираността на гражданите за работата ни

петък, 10 април 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Разговор с Емил Хумчев – председател на ОбС-Златоград

 

 

. Казва се, че постът, на който ви избраха, е повече представителен, безвластен. Как го възприемате, каква е тежестта му и може ли да се промени това мнение?

 

- Ролята на председателя на Общинския съвет е да администрира потока от информация, докладни записки, проекти за решения, жалби и молби на граждани.

Председателят е връзката между Общинския съвет и Общинската администрация, както и с държавните институции. Председателя не може, а и не трябва да изземва функциите на кмета. Тежестта може да бъде определяща до толкова, доколкото е уважението му сред останалите общински съветници. Трябва да се знае, че председателят на Общинския съвет е пръв сред равни. Но естествено не е без значение и диалога му с кмета на общината.

 

. Няколко мандата сте общински съветник. Как преценявате досегашната работа на Съвета и какво ще трябва да се промени оттук нататък?

 

- За четвърти път получавам персонално доверието на хората, за което им благодаря.

Общинският съвет на Златоград винаги е бил сред работещите съвети не само в областта, но и в страната. Видно е в броя на заседанията, които са провеждани и решенията, които са вземани, броят на върнатите от областния управител решения, които са малко и присъствието на съветниците в заседания на комисии и сесиите.

Съвета е администриран отлично в предходните мандати от предишните председатели и се надявам да поддържам нивото и в този мандат. Ще се стремим за повече информираност на гражданите и затова пускаме излъчване на заседанията на постоянните комисии и сесиите на Общинския съвет на живо в интернет. Веки, който желае, ще може в реално време да вижда и чува дебатите и гласуванията на общинските съветници. Излъчванията ще бъдат и в „Ю Туб”, в секция „Общинска сесия  Златоград“. Надявам се да провокираме желанието за по-активно гражданско общество и участие в дебатите и решенията за бъдещето на общината.

 

. От позицията на председател, как виждате дневния ред на общината като проблематика, към какво ще трябва да се насочите, или ще се върви по течението на кмета и администрацията?

 

- Най-големия проблем, който стои пред нас, е безработицата и доходите на хората.

Цялата енергия и работа трябва да бъде насочена в тази посока, защото демографския проблем стои и пред нас много сериозно. Имаме уверението, че инфраструктурните проблеми в крайните квартали и в селата ще бъдат решени в голяма степен. Ще продължи и изграждането на спортни съоръжения, както и развитието на градската среда. Наша цел и приоритет трябва да бъде докарването на геотермалната вода до града и оползотворяването й в максимална степен. Защото това ще доведе до развитие на икономиката и сериозни инвестиции. Иначе считам, че ще бъде полезно за всички Общинският съвет да бъде в диалог с кмета и общинска администрация по тези проблеми. Това е от голямо значение и за това какъв знак даваме към държавната власт, която подкрепя или не даден  мащабен проект или финансиране.

 

 

. И последно – как започна работата на новия състав, доколкото можем да го считаме за нов – има ли промяна на позиции от страна на съветници или техни групи? Дали ще има излишни пререкания или безсмислено противене?

 

- Работата ни започна нормално, предвид факта, че мнозинството от общинските съветници имат зад гърба си няколко мандата. Тоест, те са подготвени, информирани в максимална степен да започнат работа на бързи обороти. В този мандат имаме двама нови колеги, които бързо навлизат в материята и са много активни в работата на временни и постоянни комисии. За тях предстои обучение, което ще бъде организирано от Националното сдружение на общините в Република Бългърия. Всеки от съветниците представлява хората, които са му гласували доверие и всеки съветник може свободно до изрази мнението си по даден въпрос и да гласува проект на решение, както сметне, че ще бъде най-добре за избирателите му. Всеки от избраните общински съветници е заслужил мястото си и трябва да оправдае доверието на избирателите си. В тази връзка мисля, че съветниците ще проявяват мъдрост при вземането на решения, както е било винаги досега. И няма да се изпада в дребнотемие и безмислено противене. Дебати и различни мнения трябва да има и трябва да уважаваме всяко от тях, което е добре мотивирано и разумно.

 

(Бр. 2/2020 на „Златоградски вестник”)