Новини

Златоградските книги: Защо издадохме и четвърта част на ”Златоградски страници”?

сряда, 08 април 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„ . Може ли да бъде завършена една поредица из историята на един родопски регион, без в нея да са факти, наблюдения и разработки за населението му от най-старите известни ни досега периоди, както и взаимоотношенията на това население по родове през годините, особено когато то е „разделено” в две основни религиозни групи...

На което е посветен първият раздел от настоящия том.

.  Може ли да има завършеност една историческа хронология на град и регион, чийто хинтерланд векове е бил свързан с Беломорието, когато той е един от основните търговско-икономически и културни средища, и особено когато в един момент се превръща в гранична периферия, а да не бъде проследена свързаността на този регион през вековете и до днес с обширната Беломорска територия...

На което пък е посветен вторият раздел на книгата.

. И още – как видяха този град и район от Родопите и отразиха в свои статии и книги водещи и бележити личности за времето си – писатели, учени, публицисти, издатели;

и какви предимства и проблеми изтъкват за неговото развитие в бъдеще – на което е пък е посветена третата част от „страниците” в този том.

И понеже все пак отбелязваме и един 30-годишен юбилей на изданието, което е причина всичко това да бъде събрано, редактирано и изнесено „на бял свят” – как виждаха „Златоградски вестник” и какви писма ни изпращаха наши читатели и автори; как самата редакция общуваше през тези 30 години със своите автори и читатели – на това е посветен последният раздел на книгата, която представяме...” (Из предговора на

 т. 4 на „Страниците...”)

 

(Бр. 2/2020 на „Златоградски вестник”)