Новини

Архивите: Бизнесмени от Девин и Чепеларе,разкрити като агенти на ДС-Смолян

Thursday, 02 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Стоян Ангелов Чакъров,

 

р. 1943 г. в гр. Девин. Вербуван е през 1986 г. и ръководен от ст. лейт. Георги Михайлов от ОУ на МВР-Пловдив-ДС, по линия на управление ІV.

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството с Чакъров, е секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира, с псевдоним „Рожен”.

Документите, въз основа на които е установена принадлежността му към органите, е регистрационен дневник; картон обр. 6; писмо от 27. 07. 1990 г. за унищожаване с протокол от м. май 1990 г. делото на Я/К "Рожен".

Чакъров е бил управител на фирма, с предмет на договор за приватизационна продажба - "Туркомерс"-ЕООД, Пловдив.

 

Емил Георгиев Трифонов,

 

р. 28. 01. 1949 г., е бил вербуван и ръководен от кап. Родоп Цветков Стоянов през 1985 г. , както и от лейт. Николай Таков, в структурите  на ОУ на МВР-Смолян-ДС, в качеството му на секретен сътрудник, агент с псевдоним „Романов”.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са документи от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2010 (См); регистрационен дневник; картон обр. 4.

Трифонов е бил член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма, купувач по договор за приватизационна продажба - "Орион ски" АД, Чепеларе.

 

(Бр. 2/2020 на „Златоградски вестник”)