Новини

В Златоград е учреден първият мегалитен клуб в страната

Sunday, 29 March 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Първи местен мегалитен клуб в страната бе учреден в края на миналата година в Златоград. Учредители са ентусиасти от цялата страна, събрали се тук след поредната си обиколка из интересни местности в региона, за да връчат награди на победителите в Националния фотоконкурс.

Снимките бяха представени и анализирани от водача на групата Костадин Димов, познат на златоградчани и като познавач на най-ранната история на заселване и живот в нашата част на Родопите, автор на статията за проучени интересни скални обекти, създадени и функционирали преди повече от три хилядолетия в региона ни, под заглавие „Пещерите утроби в района на Златоград” (ч. 1 на книгата „Златоградски страници”).

Златоградският мегалитен клуб ще бъде част от една Асоциация на мегалитните клубове в страната, като в процес на подготовка са и клубовете в градове като Казанлък и Бургас. Тяхната цел е откриване, регистриране, заснемане и опазването на интересни скални образувания и други красиви местности в регионите на страната.

Почетен председател на златоградския клуб ще бъде инж. Александър Митушев, а председател – добрият познавач на местните природни забележителности и красоти Розалин Хаджиев. Зам.-председател пък е самият Костадин Димов, който ще отговаря за връзките ни с останалите клубове в страната, а всички учредители и членове ще имат карти, с които ще се ползва процентно намаление на цените в заведенията на Асоциацията в страната, включително и в Златоград.

 

(Бр. 1/2020 на „Златоградски вестник”)