Новини

30 години Златоградски вестник: Да ни дари Бог мощ във времето

Friday, 20 March 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Поздравление за 30-годишнината на Златоградски вестник от златоградския отец Константин

 

 

Уважаеми читатели!

Без сътвореното от духа и написаното от човешка ръка, паметта е нетрайна и подвластна на стихията на времето.

И паметта за Златоград и околностите е трудно възстановима без летописеца, който тълкува знаците на миналото, но и сам оставя следи.

Златоград някак е немислим без личността на Ефим Ушев – поет, журналист, будител, човек винаги забързан, не много прагматичен, работещ с усилие и динамизъм все за добруването на града.

При него все  има съзерцателност, анализ, вглеждане в детайла, бунт срещу неправдата и една вътрешна усмивка, които неминуемо ще съпровождат читателя при едно докосване до страниците на периодичното издание.

Главният редактор на „Златоградски вестник“ истински обича родния си град и страната си. Неговият жив поглед и родолюбие, фиксирани в текстовете му, са вид протегната ръка към нас и идното младо поколение.

Той с охота дава трибуна на църковното настоятелство и местния свещеник при публикуване на църковни новини, проповеди и официални обръщения по трептящи въпроси от духовно-нравствен характер.

От сърце честитим на редакцията юбилея на вестника, като пожелаваме на основателя му здраве и успех в нелеката бран при устояването на ценностите.

Много духовна мощ да му дари Бог във времето, в което живеем - на хаос, хорско озлобление и бавно загиване на светостта.

На многая и благая лета!

Константин иерей

Председател на ЦН при храм

„Св. Георги “ в Златоград

 

(Бр. 1/2020 на „Златоградски вестник”)