Новини

Встъпи в длъжност новият председател на съда в Златоград

Wednesday, 11 March 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Председателят на ВКС Лозан Панов беше в Златоград за церемонията, заедно с шефа на ОС-Смолян – съдия Хаджииванов

 

Елена ПАВЛОВА

 

 

Съдия Динко Хаджиев бе единодушно избран за председател на Районния съд в Златоград на заседание на съдийската колеги на Висшия съдебен съвет, проведено на 19 ноември т. г. Той бе единствен кандидат. Мястото се оваканти през юни 2017 г., след като Ирина Кюртева бе преместена да работи като съдия в Административния съд в София.

 

От тогава до сега изпълняващ функциите административен ръководител в Златоград бе Хаджиев. Той е започнал работа в съдебната система като съдия-изпълнител в Мадан през 1998 г. Две години по-късно е назначен за районен съдия, а от 2004 до 2014 е председател на Районен съд Мадан. За образцово изпълнение на служебните задължения е награждаван с решение на ВСС.

На 26 ноември той встъпи в длъжност в присъствието на шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Окръжния съд Любен Хаджииванов, и председателите на Районните съдилища в Смолян и Мадан – Петър Маргаритов и Володя Янков. Всички присъстващи изразиха увереност, че поемайки ръководството, новият председател ще продължи добрите практики в работата на съда, ще работи за тяхното надграждане и усъвършенстване.

„Имам желание да продължа да работя в съдебната система, за да се усъвършенствам, черпейки от добрите практики на колегите си и се надявам, че и с моите знания и умения ще допринасям за развитие на системата“, мотивира в концепцията си пред ВСС кандидатурата си съдия Хаджиев.

През 2018 г. ВСС обяви конкурс за избор на шеф на Златоградския районен съд. Единствен кандидат тогава беше Сунай Осман, който караше втори мандат като председател на Районния съд в Ардино. През октомври, след бурни дебати, продължили близо час, магистратите не допуснаха до изслушване Осман. С 8 гласа „за“ и 5 „против“ ВСС прие решение на Комисията по атестиране и конкурси, с което се отменя акта за допускането му до конкурса.

 

(Бр. 20/2019 на „Златоградски вестник”)