Новини

Мнение: За глупостта „местен парламент”

Monday, 09 March 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Петко КОВАЧЕВ

 

 

Първо: Парламент имаш, когато имаш някаква независимост, автономия или самоуправление. Кое от тия е валидно за българските общини?

 

Второ: Какво решават общинските съвети, след като общините разчитат основно на финансовите трансфери от МинФин? Решават разпределението на местната корупция. Това се нарича мафия, котерия, синдикат, банда... Но не и парламент.

 

Трето: Какво решават общинските съвети, след като основна част от дейностите в общините всъщност са дейности, „делегирани" (разбирай - наложени) от държавата? Местни парламенти ли?

 

(Бр. 20/2019 на „Златоградски вестник”)