Новини

Ново 20: Окончателно задраскват възможност за жп-лния през Кушла и Златоград

четвъртък, 05 март 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Железопътен проект от Беломорието към Черно море предвижда огромен тунел през Маказа, който излиза над с. Кирково към Момчилград, заобикаляйки Златоградско...

 

 

Голям логистичен център с гара, дълга около 4 км, включва проекта на жп линията с високоскоростни влакове по т. нар. "Южно-северен поток". Железопътната линията е част от мегапроекта "Дунав - Егея" и ще свързва двете пристанища "Мароня" (Бяло море), и "Констанца" (Румъния). 

Междурелсието е 1435 мм, нормално за страната и Европейския съюз. По линията ще се движат влакове с дължина на композицията 1800 м. Скоростта, с която е предвидена да се движат товарните влакове, е 200 км/ч, а пътническите влакове - с до 250 км/ч. 

Основно линията ще бъде предназначена за товари, но по нея ще пътуват и пътници. Трасето е предвидено да минава източно от Гюмюрджина (Комотини), след това влиза в тунел, дълъг 11 км, който излиза над с. Кирково, Кърджалийско, след това преминава покрай Момчилград. Гарата в Момчилград е предвидена да се ремонтира и да се превърне в голям логистичен център. Тя ще бъде дълга около 4 км, за да може да приема товарните влакове. Следващата жп гара по трасето ще бъде при хасковското село Сираково, след това Чирпан, казанлъшкото село Копринка, Габрово, Павликени, между Белене и Свищов жп-трасето ще напуска България и отива в Румъния.

Така България оконачателно изоставя свой по-раншен проект, предвиждащ жп-трасе от Бяло море през с. Кушла, с гара в Златоград, който продължава към жп-линията при Подкова и Кърджали. Негови застъпници в началото на 90-те години след промените в страната бяха Националния център за регионално развитие и жилищна политика при МС, специалисти от който направиха подробни предпроектни проучвания, на които пък областния управител на Смолян Недялко Славов се позова, изисквайки възобновяването на „златоградския проект” – подробности виж в бр. 14 по-рано т. г.

 

(Бр. 20/2019 на „Златоградски вестник”)