Новини

Похвално: Ученици събраха дарения за приют

Sunday, 16 February 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Наскоро доброволци от клуб Младежки Червен кръст при СУ „Антим I“ организираха кампания за набиране на хранителни продукти, дрехи и перилни препарати за приюта на отец Иван в Нови Хан. В началото на месец ноември Маргарита Хаджиева и Златина Шехова, заедно с медицинската сестра на училището Минка Хаджиева транспортираха събраните дарения до приюта. Поради многото дарения на дрехи доброволците решиха да изпратят и подпомогнат и други нуждаещи се възрастни хора и деца.

Дрехи бяха изпратени в дома за деца с увреждания в село Добромирци, хоспис „Надежда“ в Неделино и на нуждаши се деца в Бенковски .

Доброволците от клуба изказват благодарности към управителите на хранителните магазини в града, на учениците, на класовете и техните класни ръководители, на учителите и на гражданите на Златоград за даренията, които направиха.

Изказват благодарности и на община Златоград - за оказаната помощ при транспортирането на даренията.

 

(Бр. 19/2019 на „Златоградски вестник”)