Новини

Поетичен петък: Николай ЗАЯКОВ

Saturday, 15 February 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ЛИЧНОСТ

 

...И сядам до машината без радост.

Докосвам буква и отеква звън.

И аз не чакам никаква награда,

задето съм пазач на моя сън.

 

Сърцето знае колко ти си личност,

говорил ли си или си шептял.

То бие независимо от всичко.

То бие и когато си умрял.

 

(Бр. 19/2019 на „Златоградски вестник”)