Новини

„Езерото” в центъра, пред вратите на домовете ни

Tuesday, 11 February 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Градът ни е място на доста валежи годишно, доста повече от средното за страната.

И на ул. „Дельо войвода” валежната вода не може да се оттече и при всеки дъжд ”езерото” пред нас готово и остава по няколко дни.

Всички, които минават по нея, а особено живеещите на нея, са потърпевши. Наводняват се дори тесните тротоарчета отстрани, а при преминаване на коли, водата се разплисква към дворовете ни, заедно с всякакъв боклук от улицата.

Проблемът явно е, че улицата е асфалтирана наклонена към отводнителната шахта, която пък е на по-издигната част и не може да поеме водата. Друг въпрос е, че тя по-често е запушена, но в началото на улицата има още една шахта, която обаче е запълнена...с асфалт...

Този проблем е от доста време и някога две съседни семейства сами направихме канал, сложихме железни тръби и донякъде се оправи. С времето обаче тръбите се затлачиха с наноси, корозираха и вече не могат да поемат повече вода.

Всъщност, наше задължение ли е да си правим шахти за дъждовни води по улицата? Нямаме ли служба ВиК, на която плащаме доста солени цени за питейна вода, но която трябва да наблюдава и да поправя един или друг канализационен проблем?

А и самата наша община, на която също плащаме немалки данъци и такси ежегодно...

Юлияна ШОПОВА

Ул. „Дельо войвода” № 4

 

(Бр. 19/2019 на „Златоградски вестник”)