Новини

Борсата: Къде може да започнете работа

Friday, 07 February 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Бюрото по труда в Златоград обяви свободните работни места, за които могат да се борят и да избират желаещите. Търсят се машинни оператори за шиене. Работните места са за Златоград, Долен и Старцево, в няколко шивашки фирми.

Търси се и 1 счетоводител с висше образование и чужз език. Може да се приеме и човек с трайна намалена работоспособност.

Машинни оператори търси и Завода за каучукови изделия в Кърджали. Заплащането е добро, безплатен транспорт и храна.

Обществената пералня „Беловидово” в Златоград търси 1 шофьор за лек автомобил, деветместен.

„По проект в шивашка фирма в Златоград търсим 1 гладач (ютия) за лица със средно образование на възраст 30-54 г., за 6 месеца, 8-часов работен ден; 1 машинен оператор (шиене) за лица на възраст 30-54 г., за 6 месеца, 8 часов работен ден; 1 машинен оператор (шиене) 12 месеца заетост, 8-часов работен ден, лица над 54 години; 1 чистач, производствени помещения, 12 месеца заетост, 8-часов работен ден, лица над 54 г.;

1 контрольор по качество – 12 месеца, за лица на възраст над 54 г.;

4 работници, спомагателни шивашки дейности - 12 месеца заетост, 8-часов работен ден, лица над 54 г; Всички кандидати за работа ще преминат първо обучение по  ключова  компетентност през м. декември.

В община Неделино също предлагат работно място за машинни оператори и строоителни работници.

 

(Бр. 19/2019 на „Златоградски вестник”)