Новини

През лятото нивото на опасните за всички фини прахови частици в Златоград спада

Friday, 31 January 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Какво показва последното имисионно измерване за качеството на атмосферния въздух в Златоград, направено в периода 31 юли – 13 август т. г.

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Това е поредното за годината замерване чистотата на въздуха в Златоград, което специалистите от държавната екоинспекция в Пловдив извършват от площада в града. За да имаме едно представително проучване по този важен за нас проблем, който касае и млади и стари, броят на замерванията трябва да бъде 51 в различни времеви отрязъци от всеки сезон през годината. Едва тогава, според еколозите, може да се направят съответни изводи и обобщения, валидни за предписване на определени мерки чрез конкретни действия на местната власт.

Видно от протоколите на подвижната лаборатория от Пловдив, изпратени до редакцията на вестника от РИОСВ-Смолян в средата на месец октомври, това са най-ниските стойности на ФПЧ (фини прахови частици), което е обяснимо, предвид неотоплителния и отпускарски сезон на месец август. Така до 10-я ден на месеца няма не само превишение, но и дори достигане до пределната норма на концентрация на ФПЧ, която както знаем е 50 мг/м3.

Това обаче започва да става след тази дата, когато е в разгара си летния сезон, а трафикът на машинния поток в центъра от Кърджали и Смолян в посока Бяло море значително се увеличава. Така максималните стойности на прахова (и газова) концентрация достигат 65 мг/м3, най-вече в часовете 8, 9 и 10 часа вечерта, когато стойностите надвишават нормата от 50 мг/м3, и са съответно 65, 52 и 54 мг/м3.

 

(Бр. 18/2019 на „Златоградски вестник”)