Новини

Поетичен петък: Пътят към дома

Friday, 24 January 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Милена МИТЕВА

 

 

Под стряхата на лунна светлина,

отбих се да поседна уморена,

от дълъг път, от чуждата страна,

завърнах се в дома почти сломена.

 

И нямаше го майчиният глас,

да ме посрещне, песен да извие,

в прегръдката на този късен час

и сълзите ми бързо да изстрие.

 

Над гъстия чимшир глава склоних,

на мама той ухаеше приятно.

Във кичура му сълзите си скрих

и празен шепот върна ме обратно.

 

Звездите ме изпратиха с любов,

посочиха ми пътя към Зората.

И чух във мрака нежният им зов -

да не напускам повече страната.

 

(Бр. 18/2019 на „Златоградски вестник”)