Новини

Старият град вече официално е „културна ценност” в региона

Wednesday, 22 January 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Старият град на Златоград, или т. нар. във Вестника на държавата „Възрожденски ансамбъл „Динко Чолака“, е класифициран като архитектурно-строителна групова недвижима културна ценност от Възраждането, с категория „местно значение“. Заповедта за това е подписана от зам.-министъра на културата Амелия Гешева, публикувана наскоро в „Държавен вестник”.

 

В квартала, който е обособен и с вече променени условия за устройствено планиране, влизат 120 имота. Според правилата, в поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на единични недвижими културни ценности, не се допуска ново строителство, освен за възстановяване на изчезнали обеми.

Не се допуска и надстрояване на недвижимата културна ценност. Изисква се възстановяване на плътните каменни оградни зидове и дървените порти, чрез плавно следване на наклона на терена, според възрожденската традиция - без стъпала в зида. При благоустрояване на дворовете трябва да се пазят характеристиките им чрез използването на традиционна растителност и настилка от каменни плочи или калдъръм по пътеките. Малките архитектурни форми и други елементи в дворовете следва да са съобразени с традиционните материали на възрожденския двор. Препоръчват се плътни каменни оградни зидове при спазване на възрожденските принципи, чрез плавно следване на наклона на терена, от видима каменна зидария, или измазани с гладка бяла мазилка.

Само не е ясно защо общината е дала в документацията си название „Динко Чолака”, след като това комунистическо наименование е отхвърлено редом с всички промени на улици още през 1991 г.

 

(Бр. 18/2019 на „Златоградски вестник”)