Новини

Съдебни: Запори на общински имущества текат в съседно Неделино

Wednesday, 15 January 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както сме писали и друг път, съседната ни община Неделино е в почти финансов фалит. Десетки са делата, по които тя трябва да плаща стотици хиляди лева – някои от тях все още се движат по триинстанционната скала на съдилищата, други обаче са вече приключили и градът е често наобикалян от съдебни изпълнители и адвокати, спечелили дела, по които вече трябва да има запори.

Така беше и миналата седмица, когато финансовите органи там бяха посетени от адв. Станислав Станев от Пловдивската адвокатска калегия и частния съдебен изпълнител Здравка Тонева, за да се запорират някои от имуществата на общината, в опит да се съберат поне част от дължими средства в размер на около 14 хил. лв. Представен бе изпълнителен лист от влязло в села съдебно решение, за неизплатени суми за извършена работа от пловдивска фирма и сега се дължат редица неустойки, законно течащи лихви, държавни такси и други разноски.

Ако не започнат разсрочени плащания в най-бърз срок, общината ще бъде дадена и на прокурор за неизпълнение на съдебните решения – каза адв. Станев, - с което допълнително ще набъбнат сметките по дължимото.

Набелязани за запориране засега са общински земеделски имоти в околните села, които обаче не покриват дължимите от общината суми, каза и Здравка Тонева. Според нея общината може да се спаси от тези принудителни мерки, само ако започне да плаща на части, за да не бъде сезирана и прокуратурата.

 

(Бр. 17/2019 на „Златоградски вестник”)