Новини

Общински: Общината приема заявления за работа по социални услуги

Friday, 10 January 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за проект "Социални и здравни услуги в домашна среда". Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години, с невъзможност за самообслужване.

 

• Предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания;

• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Проектът е с продължителност 14 месеца - от 01. 11. 2019 г., и ще реализира следните дейности: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на споменатите услуги; ще бъдат наети социален работник, медицинска сестра, психолог, 15 лични асистенти и 15 домашни помощника.

Общината очаква заявления на лицата, желаещи да ползват социално-здравни услуги на територията на общината. Ще се организира обучение на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда. Общата стойност на проекта е 234 700 лв. безвъзмездна финансова помощ.

 

(Бр. 17/2019 на „Златоградски вестник”)