Новини

Хроника на културата: Есенен пленер за живопис в Златоград

Sunday, 15 December 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Дельовите празници тази година започнаха по-необчиайно и по-отдалече – още в началото на септември управителят на „Бултекс” Александър Митушев представи групата гостуващи художници, които участваха в едноседмичния художествен пленер в Златоград и с това обяви началото на есенните септемврийски празници.

Същия ден бе представен и художникът Николай Русев от Варна, а повод бе не само участието му в пленера, а и неговата 50-годишнина. Русев е познат на златоградската публика както от рисунките, с които са онагледени някои от текстовете в книгите на Етнографския комплекс, които вече са над десет на брой, но и от постоянната изложба с пищни картини на български царе в „Сивриевата зала”.

Окоза се, че в момента изложба на Русев с картини с батални сцени от българската история, се представя в София, а присъстващия художествен критик в залата ги определи като един от най-трудните жанрове въобще в живописта, а Николай се справя при него доста успешно. Освен това, по повод тазгодишния есенния пленер в залата бяха подредени и оригиналите на рисунките на Русев от златоградските книги, в края на седмицата художниците подредиха тук и своите нови картини, които още могат да се видят.

 

(Бр. 15/2019 на „Златоградски вестник”)