Новини

По 300 лв. за дезинфекция на свиневъдства в Златоград

Saturday, 14 December 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Започва изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства.

 

Това съобщават от Районната ветеринарна служба в града. Изплащането на помощта започна от 2 септември, като право на обезщетение имат само стопани, чиито средства ще се превеждат и по банков път. Допустими за подпомагане са собственици, отглеждали животните във ферми, тип ,,лично стопанство-заден двор”, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Те трябваше да бъдат включени в списък, изготвен от кмета на населеното място и заверен в срок до 26 август. Заявленията за обезщетение се подаваха в общината и са по образец, в който всеки собственик декларира, че е усвоил доброволно месото. За да се възползва от помощта, той трябва да е извършил почистване и дезинфекция. Собственикът трябваше да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция. 45 са стопаните от общината, които ще получат полагащите се срества.

 

(Бр. 15/2019 на „Златоградски ветник”)