Новини

Документите: Комунисти от Шалом, не лъжете и в Неделино!

Wednesday, 04 December 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Даниела ГОРЧЕВА

 

 

Комунисти от Шалом, не лъжете и в Неделино! Ето истината, описана в германските документи, представени и на процеса срещу Айхман в Йерусалим:

”Информация на Службата за сигурност

до германското Министерство на външните работи

за нежеланието на цар Борис III и българското

правителство да предадат за депортиране българските евреи:

Берлин, 17 май 1943 г. След изселването на около 11 500 евреи от новопридобитите български области, оставащите в стара България около 51 000 евреи представляват значителна опасност в тила на германските отбранителни сили в района на Югоизточна Европа. Като най-важен аргумент срещу тяхното изселване на Изток цар Борис III изтъква необходимостта те да бъдaт използвани в българската трудова повинност. Досега в нея са мобилизирани около 5000 евреи.

Има сведения, че българското правителство възнамерява в близко бъдеще да мобилизира още 8000 евреи, което означава, че в кратък срок цялото трудоспособно еврейско население в България ще бъде обхванато от трудовата повинност. На практика това означава задържане в България на цялото еврейство, тъй като при изселване на Изток, разделянето на семействата е нежелателно и не отговаря на изискванията за окончателно решаване на еврейския въпрос.

Резултатът от използването на евреите в строителството на пътища и железници в България досега е крайно незначителен. Например в района на Стара Загора бяха мобилизирани около 2000 евреи, които при наличието на практически необучен и беден надзорнически персонал, са работили само по няколко часа на ден и живеят в удобство. В същия район, наред с еврейските лагери, съществуват и гръцки трудови лагери. За разлика от българските евреи, гръцките евреи са принудени да работят по 12 часа на ден. Българският комисар по еврейските въпроси смята, че мобилизирането на евреите в трудовата повинност в България не води до трайни резултати.

Към това трябва да се прибави, че при мобилизирането на мъжете евреи семействата трябва да бъдат разделени, което кара преди всичко непривлечените за тази цел евреи в София да засилят значително своята антиправителствена и насочена срещу силите на Оста пропаганда, тъй като накрая всяка мярка срещу евреите се представя като мярка, искана от Германия. В заключение трябва да се каже, че българското правителство твърде прозрачно използва трудовата повинност на евреите в България, единствено като претекст срещу желаното от нас изселване. В интерес на скорошното окончателно решаване на задачите, поставени от SS-райхсфюрера, на предстоящите германско-български разговори сериозно трябва да бъде поставен въпросът за изселването на всички евреи от България на Изток, като се използва съществуващото благоприятно положение, свързано по-специално с последния атентат в София...”

Затова абсолютно не е вярно, че са полагали робски труд. Ще напиша статия по темата с много свидетелства на евреи, които са били в такива трудови групи, включително с комунистически убеждения и симпатии, както и много документи. Омръзнало ми е от лъжи! И са имали отпуски, свиждания, живели са по квартири, както казва Ефим. Отделно - че са работили само от пролетта до есента. През останалото време са си били вкъщи. Робски труд е имало в комунистическите концлагери!

Но от „Шалом” позорно мълчат за евреите, пратени от комунистите в Белене, като Хенри Левенсон! При това в тези групи са били само здрави евреи от 20 до 50-годишна възраст! Робски труд! Аман от комунистически лъжи!

 

(Бр. 14/2019 на „Златоградски вестник”)