Новини

Готовност за жп-връзкаПодкова-Комотини през Кушла иска Недялко Славов от министър Желязков

Saturday, 30 November 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

След дългогодишни публикации и разисквания по страниците на ЗВ по проблема за възобновяване и слагане на дневен ред идеята за железопътния преход от Подкова през долината на с. Кушла към Беломорието, залегнала още в разработените проекти на премиера проф. Богдан Филов от 1942-43 г. и актуализирана предпроектно от екип български учени през 1993 г., едва днес се намери прозорлив политик, родом от Златоград, който поема отговорността да представи като аргументирано искане към правителството тази наша мечта.

 

Ето защо поздравяваме областния управител Недялко Славов, че се обърна към редакцията на вестника за съдействие, след като стана ясно, че самата общинска администрация не пази нито ред, нито страница в своя архив от проучванията на проф. Марин Деведжиев и доц. Атанас Атанасов и техния екип, които самата община бе поканила и ангажирала за експертна работа през 1993 г. Затова пък в архива на „Златоградски весстник” се пази всичко, още повече, че самата редакция бе неотлъчно с експертите и осветляваше детайлно в почти всеки брой тогава тяхната работа с най-различни материали. И затова с удоволствие предоставихме на г-н Славов всичко необходимо като документи, книги и публикации по проблема, за да му послужат те в неговото компетентно представяне пред министерството на транспорта.

А сега, с още по-голямо задоволство, представяме на нашите читатели съдържанието на неговото писмо до министър Росен Желязков, като се позовава и на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район от м. декември 2018 г., което определя Родопите като „пилотен планински район за развитие” през настоящия и следващия планов период.

Съгласно това решение, Областният управител следва да подготви и предложи критерии, които отчитат и компенсират спецификата на живота в планината, които да бъдат включени в насоките за кандидатстване за новия планов период на развитие на планината. За сравнение се представят седем позиции с община Видин, по които Смолян отстъпва по всяка от тях, което обуславя необходимостта от догонващи инвестиции, за да се подобри цялостната перспектива пред хората и бизнеса в района.

Защото Смолянска област е единствената със 100% само на автомобилен транспорт, която няма пряк достъп нито до националната жп-мрежа, нито до пристанища и летище. Прадоксът е, че през 1988 г. ОбНС-Смолян дава импулс за развитие на жп-линия Пловдив-Смолян и залага в изготвяне на предпроектни проучвания за нова електрифицирана жп-връзка, като начален етап за бъдеща връзка към Мадан-Рудозем и продължаване в перспектива към Златоград и Подкова. Този проект е одобрен и приет от технически съвет към Министерството на транспорта.

През 2011 г. в Брюксел са уточнени всички приоритетни направления на ТЕН-Т мрежа на територията на България. От представените пет пътни отсечки, едно от направленията е Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем-Елидже-Ксанти. В приетата интегрирана транспортна стратегия до 2030 г., участъкът е заложен на фаза проектиране и модернизация, с период на изпълнение 2017-2022 г., като сега се иска да бъдат възложени за изпълнение идейни и работни проекти по въпросната отсечка.

Иска се и актуализиране до 2020 г. предпроектните проучвания на жп-връзка Комотини-Подкова, с преход на границата при с. Кушла, Златоградско, както и търсене на възможност за финансиране на изграждането й. Както заяви областният управител пред ЗВ, освен от министъра на транспорта, той е поискал съгласие за този проект и от областните управители на Кърджали и Пловдив. И по тези въпроси ще се направи разискаве на следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южния централен район с представител на Министерството на транспорта, което ще се състои през есента по-късно тази година в Смолян. И затова е нашето поздравление към областния управител Славов – че преодолява традиционния хорски скептицизъм (в стил това не може да стане никога) и поде този изключително важен проблем за целите Родопи. Надяваме се, че същото ще се случи и със също така голямата идея за тунел под Печинско! За което има една супермодерна машина-къртица в София, която, след като привърши работа със софийското метро, вече трябва да й се търси нова работа...

 

(Бр. 14/2019 на „Златоградски вестник”)