Новини

Пак ще се върна – след 9 години...

Monday, 25 November 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След 9 години "почивка", Енчев започна подготовката и лейна петата бетонна плоча в центъра, в градинката, в която преди толкова години изсече десетинаа прекрасни липи и кестенови дръвчета - благодарение на печално наложилата се в града с безобразията си арх. Запрянова. С продължаването на този грозен обект ще се скрие и последната гледка към планината, а и към сградата на общината от друга страна. А освен започнатия последен етаж, по проект предстои изграждането и на „кула” от неделински тип, по „бешировски”... Грозно! И толкова ненужно! ЗВ

 

Кратък коментар:

 

Даниел Балев: Тоя архитект има ли мозък в главата? Разбира ли от градско планиране? Най-голямата природна даденост на Златоград е това, че е разположен живописно в планината. Архитекте, вземи и си скъсай дипломата!

Местният бизнес, който зависят от природните дадености на Златоград, трябва да се обедини и да попречи на унищожаването на природата в този град, щом общината не иска, или е зависима...

 

(Бр. 14/2019 на „Златоградски вестник”)