Новини

В сила е ново улеснение за административни услуги

Thursday, 07 November 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От 16 юли всички общини на територията на страната са задължени да използват уеднаквени, стандартизирани заявления за 16-те най-масово предоставяни административни услуги.

Това става възможно с приетото по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев  изменение на Наредбата за административно обслужване, съобщиха от областната информационна служба.

Сред тези заявления са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

Това е поредна стъпка от процеса на стандартизация на административните услуги, след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, предоставяни от областните администрации. По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга. Всички стандартизирани документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния национален регистър, казват от областта.

 

(Бр. 13/2019 на „Златоградски вестник”)