Новини

В десетката: За мама...и чичо Франк

Wednesday, 06 November 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

- Ало?

– Здравей, миличко, обажда се татко. Мама близо до телефона ли е?

– Не, тате. Тя е горе в спалнята, с чичо Франк.

След кратка пауза Татко казва:

– Но ти нямаш чичо с име Франк, миличко!

– О, да, имам и той е горе в спалнята с мама в момента!

– Ъ, добре тогава…. Ето какво искам да направиш. Остави телефона, бягай горе, почукай на вратата на спалнята и извикай на мама и чичо Франк, че татко тъкмо е паркирал колата отвън.

– Добре татко.

След няколко минути, малкото момиченце се връща на телефона.

– Тате, направих каквото ми каза!

– И какво стана?- пита той.

– Ами мама се изплаши ужасно много, скочи от леглото без дрехи и избяга навън крещейки. Но се спъна в килима и полетя през прозореца. И сега е мъртва!

– Боже мой! А какво стана с чичо Франк?

– Той скочи от леглото без дрехи и също беше изплашен до смърт, скочи през задния прозорец в басейна, но явно е забравил, че миналата седмица ти източи водата, за да го почистиш. И сега и той е мъртъв...

Дълга пауза... Тогава мъжът казва:

– Басейн?! Аз май съм сбъркал номера, извинете много!

 

 

(Бр. 13/2019 на „Златоградски вестник”)