Новини

Водата от сондажите в центъра вече е общинска собственост

понеделник, 04 ноември 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След тригодишни усилия, извършените сондажи за минерална вода в центъра на Неделино вече имат всички документи за тяхната законна експлоатация, съгласувани с различните компетентни институции, съобщиха от тамошната администрация. Изготвени са хидрогеоложките доклади, както и назначаването на различните необходими оценки, готова е и балнеологичната оценка за качеството на водата.

След извършените два сондажа, водата вече е публична общинска собственост, което ще даде възможност за развитието на туризма и експлоатацията им.

 

(Бр. 13/2019 на „Златоградски вестник”)