Новини

Архивите: Двама от Смолян – агенти на ДС от МП

Sunday, 03 November 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От проверката на Комисията по досиетата на бившата комунистическа репресивна машина (Държавна сигурност) в Министерството на промишлеността, наскоро бяха огласени двама секретни агенти от Смолян.

 

Рашко Димитров Ангелинов,

 

роден през 1935 г. в Смолян и вербуван от  майор Иван Димитров Начев през ноември 1967 г. Като агент той е регистриран през декември същата година и освен от Начев е бил ръководен от майор Борислав Манов.

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството с ДС, е управление II-V-I и управление II-IХ-II, в качеството му на секретен сътрудник, агент, с псевдоними „Сашо”. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело IА-25122 и в работно дело IР-10143 – 3 тома; регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол No 93/1990 г. за унищожаване лично дело IА-25122 (налично) и работно дело IР-10143 (налично).

Той е снет от действащия оперативен отчет през 1980 г., а публична длъжност или публична дейност, даваща основание за промерката му, е като временно управляващ държавна фирма "Програмни продукти и системи" в София от ноември 1989 г. до февруари 1990 г., както и ръководител-президент на същата фирма от 26. 02.1990 г. до 03. 05. 1994 г.

Другият оповестен агент на ДС е

 

Тодор Димитров Печилков,

 

роден през 1945 г. в Смолян и вербуван от служител о. р. Георги Даскалов през декември 1981 г., когато е и регистриран катоп сътрудник.

Печилков е ръководен от служителят на ДС Даскалов и сътрудничеството е осъществявано в ДС-Смолян, в качеството му на „секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира”, с псевдоним „Явор”.

Документите, въз основа на които е установена принадлежността на Печилков към органите, е Регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис от 20. 08.1990 г. за унищожаване с протокол от 1991 г. на дело IЯ-268 (См).

Публична длъжност или публична дейност, въз основа на които е проверен, са като временно управляващ дъщерна фирма "Комел-СТС" в Девин от янеари 1991 г. до август с. г. и като управител на "СТС" ЕООД-Девин от август 1991 г. до май 1996 г.

 

(Бр. 13/2019 на „Златоградски вестник”)