Новини

Скандално: Живков се грижел за благата нанарода, нямало репресии, нито ДС

Saturday, 19 October 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Фалстарт за първото представяне на комунизма в учебниците по история в средните училища - подвеждащо, манипулативно и тенденциозно в новите учебници, по които учениците по история за 10-ти клас предстои да го изучават наесен...

 

Христо ХРИСТОВ

 

 

30 години след краха на комунистическия тоталитарен режим младите поколения на България няма да добият истинска представа за случилото се в периода 1944-1989 г., защото много събития и факти от него са тотално спестени или изкривени в част от новите учебници. Те се очакваха с голям интерес, тъй като в тях трябваше да бъде отразена новата учебна програма за 10 глас по предмета „История и цивилизации”, приета от МОН през януари 2018 г. и предвиждаща периода да се изучава в самостоятелен раздел.

Фрапиращи пропуски –

Държавна сигурност

липсва от учебниците

 

Онова, което липсва в учебниците на всички издателства, е ясното и по-подробно описание на ролята и дейността на Държавна сигурност като репресивен апарат в тоталитарната държава за целия период 1944-1989 г. Не е посочено нито с ред, че тя е пряко подчинена на висшето партийно ръководство, а от 1974 г. и на генералния секретар на БКП Тодор Живков, както и безспорния факт, че в идеологическо, кадрово, оперативно и техническо отношение е подчинена и зависима от съветския КГБ. Само в един от учебниците (Булвест 2000) се споменава за щатния брой на ДС и неговия агентурен апарат, и то само за 50-те години, а не за целия период 1944-1989 г., което е крайно манипулативно и подвеждащо, защото би следвало да се представят тези цифри за периода 1944-1989 г., такава статистика съществува. ДС липсва и в раздела за културата в периода, а именно, че съществува специална структура в ДС, която следи и разработва интелигенцията. Вместо това учениците ще прочетат в част от учебниците, че при Живков репресиите върху обществото намалели.

Отсъствието на тайните

фалити на управлението

на БКП при Живков

 

Друга фрапираща  липса е отсъствието на трите фалита на управлението на БКП при Тодор Живков – 1960, 1976-1977 и 1987 г. Единствено в учебника на издателство „Рива” те са отбелязани, а без разглеждането им всичко останало в частта за икономиката в този период се обезсмисля напълно. За сметка на подминаването на факта, че НРБ е първата държавна в Източния блок, която е фалирала (1960), учениците ще четат в някои от новите учебници, че „Тодор Живков полагал грижи за благосъстоянието на населението”.

Премълчават се и

дълговете на БКП

 

В него един от учебниците не е посочено какви дългове завещава тоталитарното управление на БКП, а именно близо 11 млрд. долара външен дълг и 26,5 млрд. вътрешен дълг. И че този факт ни отрежда най-лошия икономически старт след промените от всички страни в бившия съветски лагер. Вместо това учениците ще останат с впечатлението, че горе-долу всичко е било нормално в икономическото развитие на страната в началото на прехода.

Спестен е броят на жертвите

на терора на след 9 септември 1944 г.

 

В нито един от 5-те учебници не е отбелязан броя на жертвите на комунистическите репресии в първите месеци след 9 септември, убити без съд и присъда или безследно изчезнали. А те са между 18 000 и 30 000 души. Не е направен и елементарен паралел с жертвите в периода 1923 – 9 септември 1944 г., който е установен от самата БКП – 5632 души.

Изопачено е представянето

на живота по време на

тоталитарния режим

 

С много малки изключения, в някои от учебниците са представени действителните белези на българското общество – че то е общество на несвобода, ограничения и дефицит. Че този период е характерен с постоянен дефицит на основни стоки, с опашките и презапасяването с основни продукти като брашно, олио и др., че хората са чакали години, за да си купят съветски автомобил или жилище. Че тогава не е могло да се пътува свободно зад граница, че режимът въвежда жителство, че идеологията му включа възпитание в омраза към западния свят и същият този режим преследва заради „западно влияние” и т. н.

Атеизмът и репресиите срещу

църквата – също спестени

 

В новите учебници не е акцентирано на факта, че комунистическата идеология налага изграждането на атеистично общество, преследва вярващите и чрез различни мерки, включително и репресивни, успява да принизи и ограничи влиянието на Българската православна църква, както и другите вероизповедания.

Манипулативно представяне

на „възродителния процес”

 

Друг фрапиращ пример в учебниците и манипулативно представяне на „възродителния процес”. Той е разгледан единствено в рамките на 1984-1989 г.

Липсва основни факти за политика на БКП към мюсюлманското малцинство, които могат да бъдат дадени достатъчно ясно в три изречения - че това е политика, започнала още при Георги Димитров с принудително изселване, продължила е при Вълко Червенков с т. нар. паспортизация, възприета е от Живков с т. нар. „разфереджаване” и „възродителния процес” през 70-те години в Родопите и завършена с насилствената асимилация 1985-1989 г.

Комунизмът на привилегиите

за правоимащите и фамилията

на едноличния диктатор Живков

 

В някои от учебниците са представени определения за номенклатурата по време на режима, но не е подчертано, че Живков е изградил комунизма, но само за един определен кръг на правоимащи и на своята фамилия. Че цяло едно управление на ДС (Пето управление, Управление „Безопасност и охрана”, УБО) се грижи за осигуряването на охраната, храната, жилищата, резерватите, почивните станции на комунистическата върхушка, че им изплаща огромни за времето си безотчетни средства, върху които нито плащат данъци, нито членски внос, както че организира специален магазин за номенклатурата - със западни стоки или набавя такива по заявки от чужбина.

Недопустима фалшификация

за съществуването на

концлагера „Белене”

 

В нито един от учебниците не е посочено точното съществуване на концлагера „Белене”, нито е посочено, че това е най-големия и продължителен лагер за политически противници на БКП. В нито един учебник не е отбелязано, че концлагерът „Белене” е отворен отново през 1985 г. и в него без съд и присъди са изолирани над 500 турци за съпротива срещу „възродителния процес” и някои от тях престояват там до 1987 г. Затова пък учениците ще прочетат, че лагерите били закрити от Тодор Живков през 1962 г., с разтурянето на лагера край Ловеч. Това са фрапиращите липси и само част от многобройните манипулации на фактите в новите учебници.

Изкривяването на събитията и процесите в обществото са продължени и в някои от учебниците в частта за историята на България след 1989 г. - по начин, по който учениците ще получат превратна или непълна представа за случилото се.

 

(Бр. 12/2019 на „Златоградски вестник”)