Новини

Книгите в Ксанти: Сби́ра ат къ́рк пади́нки во́до

петък, 18 октомври 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Показваме ви корицата на книга от журналиста Себаедин Караходжа (Ксанти, 2006 г.), родом от с. Пулево, Ксантийско. В нея той се спира на особеностите на говора на хората в родопския район на с. Мустафчево (дн. Мики), публикува и някои местни поговорки, пословици и крилати изрази, част от които публикуваме по-долу.

 

...

Чу́ка си главо́но сас два ка́меня.

...

И́де татра́лката.

...

И́ма чо́рве фаф газа́не.

...

И́ма ко́тищи у́ши.

...

На па́да на гарба́не.

...

На каяме́т - пат кри́воно кру́шо.

...

Седи́ какта́ мо́кро ко́те.

...

Шо́та какта́ ми́шка.

...

Сле́ди мо какта́ апа́шка.

...

Ста́навом до́лен ка́мен.

...

Вле́зе ми ко́лон фаф газа́не.

...

Яде́ш какта́ во́лек.

...

Сби́ра ат къ́рк пади́нки во́до.

 

 

(Бр. 12/2019 на „Златоградски вестник”)