Новини

КЦМ ще произвежда и нови метали с проект за 150 млн. евро

Wednesday, 16 October 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Дългогодишният председател на групата Никола Добрев се оттегля от управлението на фирмата

 

Михаил ВАНЧЕВ

 

 

Пловдивският металургичен завод КЦМ подготвя нова инвестиция за около 150 млн. евро, която ще му позволи да произвежда допълнителни метали освен основните цинк и олово. Това ще бъде продължение на приключилия преди няколко години проект за технологично обновление и разширение на производството с приблизително същата стойност.

 

Това обявиха от компанията, след проведените общи събрания на КЦМ и групата "КЦМ 2000". На тях бяха взети решения за промени в ръководството, като от председателския пост на "КЦМ 2000" се оттегля Никола Добрев - едно от най-известните имена в българската цветна металургия през последните десетилетия.

 

Втори мегапроект

 

 

Новият проект - "Технологично интегриране на КЦМ", ще позволи да бъдат извличани допълнително мед, кобалт и антимон при преработката на суровините. "Така ще минимализираме количествата полупродукти, които сега продаваме с не много добра добавена стойност. Сега е време за нов инвестиционен цикъл, с който наистина се затваря пълното оползотворяване на преработваните метални концентрати", каза изпълнителният директор на групата Румен Цонев, който поема и председателския пост в съвета на директорите от Никола Добрев. "Новият проект изисква създаването на интердисциплинарни екипи от цялата група. Прилагали сме успешно този модел при всички големи инвестиционни проекти в КЦМ", добави Цонев.

Ново ръководството

Промените в ръководството са съобразени с началото на новия голям инвестиционен цикъл. "При избора на новия екип на съвета на директорите се съобразихме с важното място, което заемат в интегрирания производствен процес нашите рудодобивни предприятия. Затова привлякохме в съвета изпълнителния директор на "Лъки инвест" Атанас Марински", каза Цонев. "Другото най-важно направление в дейността ни е металургичното производство, затова директорът "Развитие, изследване и ремонти" в КЦМ Иван Добрев, е новото попълнение в съвета на директорите на "КЦМ 2000", добави той.

Резултати

През 2018 г. КЦМ е произвел 71.7 хил. тона олово и 75.2 хил. тона цинк, както и 41.3 хил. кг сребро и 296 кг злато. Приходите от дейността на групата за миналата година са 749.5 млн. лв., като печалбата от оперативна дейност без амортизации (EBITDA) е в размер на 53.8 млн. лв. В компаниите от групата на площадката на КЦМ работят 1880 души, а в двете рудодобивни предприятия, в които "КЦМ 2000" има участие - "Върба - Батанци" и "Лъки инвест", са заети още над 1200 души. От 2010 г. КЦМ е изцяло българска компания. Шест физически лица са основните акционери и притежават 78.37% от капитала. Голяма група физически лица са миноритарни акционери с общо 19.5%, а изкупените собствени акции са 2.13%, каза зам.-председателят на съвета на директорите на "КЦМ 2000" Розин Ангелов.

 

(Бр. 12/2019 на „Златоградски вестник”)