Новини

Българска поетична класика

Monday, 14 October 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Христо СМИРНЕНСКИ

 

...

 

Христос ни с любов ослепи.

Къде е светата любов?

Море от омраза кипи

и тътне край кръста Христов.

Тълпите реват, все така

бездушни и зли кат преди,

и все тъй протегнал ръка,

под кръста му Юда седи.

Разпънат, оплют, обруган,

умира босяка смирен...

А вред фарисейската сган

празнува възкресния ден.

 

(Бр. 11/2019 на „Златоградски вестник”)