Новини

В Долен правим площад - сцена и детски площадки

Saturday, 12 October 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Започват строителните дейности по благоустрояване на площада и обновяване на площи за обществено ползване в центъра на с. Долен. Финансирането на проекта е от МС и е на стойност 344 943 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Атрим” ЕООД, с управител Атанас Топчиев. Според кмета Янчев, с реализирането на този проект ще се подобри не само визията на Долен, но и жителите и гостите му ще могат да прекарват свободното си време пълноценно и приятно. Предвидено е богато озеленяване с декоративна растителност и благоустрояване на площада с цветни бетонови вибропресовани изделия. Ще бъде обособен кът за почивка с перголи, сцена за културни мероприятия, две детски площадки, площадка за стрийт фитнес.

В рамките на осигуреното финансиране ще се изгради обществена тоалетна, ще бъде реконструирана съществуващата чешма. В цялото пространство ще бъде монтирано ново парково осветление.

 

(Бр. 12/2019 на „Златоградски вестник”)