Новини

Поетична неделя

неделя, 22 септември 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Камелия КОНДОВА

 

 

ПЪТУВАНЕ

 

 

...Пътувам със идеята за хляб –

идеята безспорно е красива.

Но вече зная, щом човек е слаб,

как хлябът е способен да убива.

И вече зная - няма светлина,

без две трапчинки - в устните на края.

Да се усмихнат - точно пред смъртта.

 

И да й кажат: Казах ти, че зная!

 

 

(Бр. 9/2019 на „Златоградски вестник”)