Новини

Дебит 3.5 л/с минерална вода потече в Рудозем с 555 хил. лв.

Friday, 20 September 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Температурата на водата е 43 градуса, в общината се готвят за балнеолечение...

 

 

Хидрогеоложки проучвания се извършваха в Рудозем през последните три години.

С тях бе ангажиран екип геолози, ръководен от проф. Павел Пенчев. Според направените анализи, минералната вода става за ежедневна употреба и е с високо съдържание на магнезий. Предстои старт на сондаж до новоизградената чешма, от която вече тече минералната вода.

 

Самата чешма е направена с дарения (пари, труд и материали) на фирми и граждани от общината, а за проучвателния сондаж държавата отпусна 250 хил. лв. Работният сондаж през 2017 г. стигна дълбочина 800 м, когато потече минерална вода с температура от 43,2 градуса. През пролетта на м. г. общината получи разрешителното от Басейнова дирекция в Пловдив за изграждане на експлоатационно съоръжение за минералната вода. За това бяха отпуснати още 305 хил. лв. с постановление на МС и през януари т. г. започна изграждането на водовземното съоръжение, което предстои да се надгражда с допълнително оборудване, черпателен водоем и тръбна разработка до болницата. Според кмета на общината Пехливанов, минералната вода ще даде сериозен тласък в развитието на туризма тук, което в следващите години ще донесе най-малко 400 нови работни места.

 

(Бр. 9/2019 на „Златоградски вестник”)