Новини

Започва строителството на новото регонално сметище

Wednesday, 18 September 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Първа копка на инсталации за 9 млн. лв. бе направена на регионалното депо в Мадан, съобщиха от областната администрация. Проектът е за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за обслужване на общините Мадан, Златоград и Неделино. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, а стойността на проекта е 9 039 369 лв. От нея безвъзмездната финансова помощ е 6 764 995 лв., а съфинансирането от държавния бюджет – 2 274 373 лв.

 

Водеща в проекта е община Мадан, в партньорство с останалите две общини. Строителните дейности включват изграждане на инсталация за компостиране с капацитет до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, както и изграждане на обща инфраструктура и на инсталация за предварително третиране на отпадъци с капацитет до 5000т/г.

Системата ключва сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция. Площта на депото е 8410 кв. м, собственост на община Мадан.

С инсталациите обема на отпадъците, които се депонират в сметището ще намалее. Те трябва да заработят до май 2020 г., за да обслужват над 27 500 жители.

За организиране на системата за разделно събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, по проекта ще бъде доставена и техника за тяхното събиране и транспортиране, включително съдове за разделно събиране.

На първата копка се събраха кметовете на трите общини – на община Мадан Фахри Молайсенов, кметът на община Неделино Боян Кехайов и на община Златоград Мирослав Янчев. На събитието присъства също и областният управител на Смолян Недялко Славов.

„Подобна инвестиция с европейски средства не трябва да остава незабелязана, защото реализацията й има огромни ползи – от гледна точка на пряко отражение на бюджетите на домакинствата, тъй като тази инвестиция ще позволи такса смет за  жителите на трите общини да остане в приемливи стойности. Не на последно място тази инвестиция има огромен екологичен ефект и по този начин дава принос за качеството на живот на жителите на общините“, каза областният управител Недялко Славов.

 

(Бр. 9/2019 на „Златоградски вестник”)