Новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Monday, 16 September 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Скъпи ученици, родители и учители,

 

Традиция е в началото на всяка учебна година да се отслужва водосвет, защото чрез него изпросваме Божието благословение и помощ през цялата учебна година.

Молим се Бог да приеме вас, децата, под Своя закрила, за да растете незасегнати от изпитания, да ви изпрати духа на премъдростта, разума и познанието, та да можете с отворени умове и сърца да изучавате полезните науки. 

На преподавателите пожелаваме с Божия помощ и апостолска ревност да учат подрастващите на родолюбие, да възпитават в добродетели, за да могат питомците им да станат пълноценни личности, познаващи своите корени и вяра.

Божието благословение да бъде с всички нас, Амин!

ЦН при храм „Св. Георги Победоносец“ в Златоград

Председател: свещеник Константин Атанасов