Новини

Евроизбори` 2019: Златоград запазвадвуполюсния политически модел ГЕРБ - БСП

Thursday, 12 September 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Освен тези две партии, никоя друга формация не достига дори прагът от 4% за влизане и в българския парламент

 

 

С право на глас за евроизборите в Смолянска област са 102 090 избиратели.

От 269 секции в 10-те общини на региона само 47 са с машини за електронно гласуване, в това число и Златоград. 16 от машините са в секции на община Смолян, в Златоград те бяха в пет секции от общо 21.

 

Първа политическа сила в областта е ГЕРБ - 34,36%.

Второто място е за ДПС - 29,59%, а третото е за БСП - с 21,15%.

Избирателите в Златоград по последни данни са 10 915, но са гласували 3378 (30.9%), от които 133 с недействителни бюлетини, т. е. сгрешени при попълването.

Данните показват, че най-много при нас са гласовете за ГЕРБ – 1617 (49.8%).

БСП е втора политическа сила в общината – за нея са гласували 986 (30.3%) избиратели от гласувалите, като в селата Старцево и Ерма река БСП е най-предпочитаната партия.

Оттук нататък в Златоград няма нито една политическа сила, която да е събрала не само изисквания минимум за Европейски парламент, който е 5.88%, но и за изисквания минимум за национален парламент - 4%. Единствената „сила”, приближаваща се към четирипроцентовия праг, е групата „Не подкрепям никого” – 3.6%”. А единствените, преминали два процента, са коалицията „Воля” – 2.7%, НФСБ – 2.4% и коалицията „Демократична България” – 2.3%.

 

(Бр. 9/2019 на „Златоградски вестнвик”)