Новини

ЗВ с регистрация по стандарт ISSN

Friday, 06 September 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Във връзка с изисквания на системата за регистрация на постъпващите в Националната библиотека издания, както и във връзка с 30-годишнината му, която то наскоро ще навърши, на в. "Златоградски вестник" е определен ISSN 2603-5642, съобщават ни от НБ „Св. св. Кирил и Методий” в София. ISSN (International Standard Serial Number) е международен стандартен номер за периодични и други продължаващи ресурси и служи за недвусмислената идентификация на обозначеното с него издание, като значително улеснява информационния обмен и търсене в световен мащаб.

ISSN се използва и за генерирането на баркод. ISSN отговаря на заглавието на изданието и се сменя само при настъпване на промяна в заглавието или в носителя. Номерът във вида "ISSN 2603-5642" ще се отпечатва във всеки брой на изданието. Чрез ISSN то се включва в международната база данни на ISSN.

 

(Бр. 9/2019 на „Златоградски вестник”)