Новини

В днешното гръцко с. Пеплос, Софлийско, българите пленяват Мехмед Явер паша

Friday, 30 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Янко ГОЧЕВ

 

През Балканската война, при тракийското с. Мерхамлъ (днес Пеплос в Гърция), Софлийско - родно място на войводата Димитър Маджаров (1882-1949), на 14. 11. 1912  г. Кърджалийският отряд на ген. Никола Генев, формиран от частите на Македоно-одринското опълчение и Сборната конна бригада на полк. Александър Танев, роден в град Велес, Македония, и доктор по право от Хайделберг, Германия, постигат голяма победа. След успешно преследване с конните полкове и последвал бой с обстрел на противника от артилерията, българите пленяват турския корпус на Мехмед Явер паша с целия му щаб.

На 15. 11. 1912 г. в Мерхамлъ Мехмед Явер паша предава сабята си на командира на Македоно-одринското опълчение ген. Никола Генев. Заедно с него се предават 273 военни и жандармерийски офицери, 13 полицейски пристави, 50 чиновници и 9363 по-долни чинове. Българските части пленяват и 2 планински батареи, 2 картечници и 1280 коне. Победата е значима не само поради броя на пленените противникови офицери и войници и взетите бойни трофеи. С капитулацията при Мерхамлъ Османската империя губи окончателно Западна Тракия, а българските позиции по долното течение на Марица и на подстъпите към Цариград се стабилизират. Тази победа осигурява тила на Втора българска армия, която обсажда по това време Одрин, улеснява снабдяването на Първа и Трета български армия край Чаталджа.

 

(Бр. 8/2019 на „Златоградски вестник”)