Новини

ПОКАНА за участие в пресконференция

Thursday, 15 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Уважаеми дами и господа!

„Некст Билд“ЕООД  кани всички заинтересовани лица, медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция, която ще се проведе

 

на 16. 08. 2019 г. от 16:00 часа в гр. Златоград,

заседателна зала на Общината, ул.“Стефан Стамболов № 1.

 

На пресконференцията ще бъдат представени:

 

1. Целите на проекта

2. Предвидените дейности и график за тяхното реализиране

3. Очакваните резултати от реализирането на проекта

4. Източниците на финансиране

5. Екипа за управлението на проекта.

 

      С уважение,

      инж. Владимир Гюнелиев       

      УПРАВИТЕЛ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

      Тел.+359 888 445 773