Новини

Близо 1.3 млн. евро за инфраструктура в областта отчете Недялко Славов

Wednesday, 14 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Подпорни стени на най-наводняваните от реките участъци по реките в Смолян, Златоград и Рудозем бяха вдигнати по трансграничния проект по програмата България Гърция 2014 -2020 г., в който участва Областна администрация-Смолян. Свършеното по проекта отчете наскоро областният управител Недялко Славов. Тя е първата област, която отчита приключването на строителните дейности след четиригодишен труд по общия проект с гърците за защита от наводнения. В него от българска страна участват още областните управи на Кърджали, Благоевград и Хасково.

От гръцка страна в проекта участват две области и много организации. Общата стойност на проекта е 11 499 960 евро, като на българските партньори бюджета

е 4 200 000 евро, от които средствата вложени в инфраструктура в Смолянско са 1 млн. 290 хил. евро. „Основната цел на проекта бе в доказано критични участъци да се направят инфраструктурни обекти, за да се укрепят те от вредното въздействие на водите. Зоните на въздействие са избрани от плановете за управления на риска от наводнения и строително монтажните работи са извършени с решения на Общинските съвети по места“, каза Славов. Втори обект е в критичен участък на река Върбица в Златоград, където нееднократно са ставали наводнения, заради голям водосбор от няколко реки и е засягана републиканска инфраструктура. Община Златоград е направила подпорна стена, която е продължена по проекта на областната управа. Направено е и надграждане на стоманобетонна защитна стена в участъка след моста на ул. „Прогрес“ в Златоград. Изпълнител е сдружение от три фирми – ДЗЗД „Златоград 2018“.

 

Недялко Славов коментира, че специално за Смолянска област приноса от проекта е съществен за намаляване на риска от наводнения. „Над 10 са проектите, в които е участвала областната управа, но този предизвиква чувство на удовлетвореност, защото дълго се борихме да бъде структуриран по този начин. Успешното изпълнение на този проект ще даде възможност в следващия програмен период по програмата за трансгранично сътрудничество да настояваме подобни инвестиции да продължат.

 

(Бр. 8/2019 на "Златоградски вестник")