Новини

Четиво за учители: Всеки ученик - въвлечен в някаква форма на практическа дейност...

Monday, 12 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ И други „съвети” от книга, излязла през 1938 г., но преведена на български едва през 2006-а...

 

 

...Обърнете принципа на образование в училищата си така, че да дадете на децата възможност да водят в процеса на обучение, вместо да спазват класически правила, чиято цел е единствено да им натрапи абстрактни знания. Нека учителите служат на учениците, като учениците бъдат водещи в учебния процес.

... Обяснете на децата как да изразяват свободно собствените си мисли и да приемат или отхвърлят по своя воля идеите на другите хора, запазвайки винаги за себе си възможността да разчитат на собствената си преценка. Учете децата да не си създават мнение, базирано на нещо друго, освен на фактите и на схващанията, които могат да бъдат сметнати за факти. Обяснете на децата, че е опасно да вярват в нещо, само защото техните родители, свещениците или някой друг им е казал, че то е вярно.

... Учете децата да стимулират развитието на шестото си чувство, като изследват всички идеи, изплуващи в съзнанието им и идващи от непознат източник, внимателно и задълбочено.

... Покажете на учениците как да планират и разпределят времето си и, най-важното, учете ги на това, че времето е най-ценния актив, с който разполагат всички човешки същества. А също така и най-евтиният.

... Научете децата на това какво значи добър и лош навик, използвайки примери, които да илюстрират казаното от вас чрез историите на възрастни и деца. Разкрийте на децата как (с времето) навиците стават трудно изкореними (…) и им помогнете да усвоят – още докато са в началното училище – навици, които ще им помогнат да разсъждават самостоятелно! Учете децата да бъдат конкретни и определени във всяко нещо – като се започне от избора на главна конкретна цел в живота им!

... Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете как да търсят семената на възможността, които се съдържат във всеки неуспех. Обяснете на децата, че не съществува проблем, който няма подходящо решение и че често това решение се съдържа в обстоятелствата, причинили проблема.

... Доколкото е възможно, организирайте цялата училищна работа по определени методи, чрез които учениците могат да се учат практически, и водете класните занятия така, че всеки ученик да бъде въвлечен в някаква форма на практическа дейност, свързана с всекидневните житейски ситуации и проблеми. Всяко училище трябва да има спомогателна група от инструктори, която да се състои от хора от бизнеса и професионалисти в различни области – учени, инженери, артисти, журналисти. Тези хора споделят с учениците практически познания от своята професия или бизнес. Подобни уроци трябва да се преподават на конферентен принцип, за да се пести времето на инструкторите...

 (Наполеон Хил, „Да прецакаш Дявола“, 1938 г.)

 

(Бр. 8/2019 на "Златоградски вестник")