Новини

П О К А Н А

петък, 09 август 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

за участие в пресконференция за представяне на проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOР002–3.004-0010– С01, от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие

 

 

Уважаеми дами и господа!

 

На 27. 11. 2018 г. „Некст Билд“ ЕООД  и Управляващия орган  на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 към Министерството на икономиката,  подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002 – 3.004 – 0010 – С01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“

 

В изпълнение на проекта „Некст Билд“ЕООД  кани всички заинтересовани лица, медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция, която ще се проведе на 16. 08. 2019 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, заседателна зала на Общината, ул.“Стефан Стамболов № 1.

 

На пресконференцията ще бъдат представени:

 

1. Целите на проекта

2. Предвидените дейности и график за тяхното реализиране

3. Очакваните резултати от реализирането на проекта

4. Източниците на финансиране

5. Екипа за управлението на проекта.

 

      С уважение,

      инж. Владимир Гюнелиев       

      УПРАВИТЕЛ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

      Тел.+359 888 445 773