Новини

ПМС отпуска близо 3.5 млн. лв. допълнително за област Смолян

понеделник, 05 август 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Средствата са за предотвратяване на последици от бедствия и аварии

 

С постановление на Министерски съвет от 24 април т. г., се одобряват допълнителни разходи за 2019 г. за преодоляване и предотвратяване на последици от бедствия в общ размер за страната от 33 123 981 лв. От тях на областния управител на  Смолян се отпускат за осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отлагания и растителност в регулационните граници на Златоград, по първи етап – 177 087 лв. - за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение от януари 2019 г. – 17 137 лв.; за финансиране изготвянето на работни проекти за превантивни дейности в изпълнение на задълженията на областния управител по Закона за водите – 53 900 лв.

Допълнителни средства се отпускат и към бюджетите на общините, като трансферите включват и общините Златоград и Неделино - за община Златоград се отпускат средства в размер на 241 523 лв., предназначени за изграждане на водосток по ул. „Миньорска“ в с. Ерма река.

За аварийно възстановяване на терен под жилищна сграда в с. Еленка чрез изграждане на подпорна стена, на община Неделино се отпуска трансфер на стойност 102 039 лв.

 

(Бр. 7/2019  на „Златоградски вестник”)