Новини

Ученици завзеха съдебната власт...за ден

Saturday, 03 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Младежи от гимназията в Златоград напълниха съдебната зала в Златоград, за да присъстват на процеса срещу момче, извършило престъпление, за да си набави и употреби дрога – такова поне беше обвинението, развито от прокурорката, която пледираше за строга присъда, подробно изброявайки събраните факти по процесния случай.

 

От другата страна бе адвокатката на набедения младеж, която отричаше изложените от прокуратурата данни, като също предлагаше убедителни аргументи и доказателства.

Трудното оставаше за уважаемия съд, който се оттегли да тълкува фактите, събрани и представени в съдебната зала от страните.

Хубавото беше, че всичко това е симулативно, представено в местния Районен съд от ученици от СУ „Антим Първи”, участващи в образователната програма за съдебната власт – отворени съдилища и прокуратури.

Още по-хубавото е, че учениците бяха перфектно подготвени и се представиха много добре, не без помощта, разбира се, на съдия Даниел Луков от Военния съд в Пловдив, който имаше лекционен курс с тях по въпросната програма, чиято цел е повишаване на гражданското доверие в съдебната власт.

Съдия Луков и съдия Динко Хаджиев от РС-Златоград изразиха задоволството си от наученото и направеното от златоградските ученици и заявиха, че дейности по „отворени врати” в съда ще има и по-нататък, включително с участието на местни журналисти. Още повече, че някои от учениците може би ще продължат образованието си по право във висшите учебни заведения на страната.

 

(Бр. 7/2019 на „Златоградски вестник”)